Helleristninger fra bronsealder. Ca. 1800 - 500 f.Kr.

Hva ser vi idag?
Helleristningene på Fluberget ble oppdaget i 1879. Det er i dag synlig 170 figurer og 80 groper. Ristningene finnes i flere felt på den sørvendte bergveggen og oppe på berget mot nord. Det er flest figurer i søkket midt på bergets sørside, som kalles "Solalteret".

Fluberget - et religiøst samlingssted?
Fluberget er det største helleristningsfeltet på Jæren. Det kan ha vært et religiøst samlingssted for hele Nord-Jæren. Ristningene er laget over lang tid av folk som drev jordbruk i området. De har sammenheng med kulthandlinger som skulle sikre grøderikdom. Solen var en forutsetning for å oppnå gode avlinger. Derfor er det ikke overraskende at solen stod i sentrum for fruktbarhetskulten.

Figurer og tolkning
Båten er det vanligste motivet på helleristningsfeltene fra bronsealderen. Her finnes den i ulike varianter. De loddrette strekene på relingslinja kalles mannskapsstreker. Båten har en sentral plass i mange religioner. Himmelen blir sett på som et stort hav som den mektigste guden seiler over i båten sin. Sola er bilde på himmelguden, som skaper dag og natt, årstid og grøde.

 
     

Fotsåler og hender symboliserer selve guddommen, som en ikke måtte avbilde. Avtrykk av føttene og hendene til guden kan ha vært et ønske om at han måtte komme og gi folk velstand og lykke.

 
     
Y-formede figurer forestiller kanskje mennesker som strekker hendene mot og tilber det guddommelige  
     

Sirkler, ringer og spiraler tolkes som soltegn. Når symbol for solen ble hogget inn på berg kunne det være et ønske om å påkalle solen eller for å binde solkraften til det beste for menneskene.

 

     

Skålgropene regner noen med ble laget for å samle offer som f.eks. blod, vann, smør, korn og frø. Andre mener de er symbol på det kvinnelige kjønn, jordas kjønn, som tar imot sæden fra himmelens mannlige guddom, det livgivende regnet.

 
   

Ramme- og gitterfigurene forstår vi i dag ikke meningen med.

 
     

Bronselurene fra Revheimsmyra
I Revheimsmyra, 200 m sørøst for Fluberget, ble det i 1894 funnet to lurer av bronse. De kan ha vært brukt under seremonier ved Fluberget før de ble ofret i myra. Lurene er godt bevart og kan spilles på den dag i dag. De er nå utstilt på Arkeologisk museum i Stavanger.

 

Fluberget, Revheim, Stavanger

< TILBAKE TIL FORRIGE
< TILBAKE TIL HOVEDSIDEN