Gravfelt frå jernalderen (300-1050 e.Kr.)
med ikring 40 haugar

Tidlegare låg her fleire haugar på begge sider av riksvegen. Nokre av haugane vart granska i 1896 av N. Nicolaysen, den første antikvaren i Noreg. Han fann både brende og ubrende graver med enkle gravgåver - mest leirkar.
På den lågare terrassen ned mot elva ligg restane av eit ringforma tunanlegg truleg frå eldre jarnalder. Det vart oppdaga i 1975. Frå før kjenner ein fem slike tunanlegg i Rogaland.

 

 

 

Ritland/ Vasshus

 

< TILBAKE TIL FORRIGE
< TILBAKE TIL HOVEDSIDEN