På gården Helland er det kjent tre runesteiner. To av disse er bevart til våre dager. Denne runesteinen står antageligvis der den ble reist omkring år 1000. Innskriften forteller at Tormod reiste denne stein etter Trond, sin sønn.
Steinen er prydet med ornamenter i form av båndfletninger i Ringerikestil. Innskriften er i såkalte Jær-manske runer. Dette er en runeskrift som var vanlig på Sørvestlandet og Vesterhavsøyene i vikingtid.

Fra denne tiden kjenner vi flere runesteiner i Norge. Svært ofte inneholder innskriften opplysninger om slektsforhold. De fleste er reist til minne over døde personer, men ofte kan de også ha tjent som arverettslige dokument.
På Helland kan f.eks. faren Tormod ha reist denne minnesteinen over sønnen sin Trond for å sikre Tronds eventuelle etterlevende kone og barn arveretten til eiendommen.

Steinen står nå på en gravhaug. Det er mulig at Trond er hauglagt her, for selv om steinen er fra år 1000 etter Kr., så har den ikke noe kors eller innskrift som vitner om kristen tro. Det har de andre runesteinene som er reist av kristne på den tiden.

Den andre bevarte runesteinen på gården Helland

 Runestein på Helland Ca. 1000 år e.Kr.

 

< TILBAKE TIL FORRIGE
< TILBAKE TIL HOVEDSIDEN