Grav med fem bautasteiner
fra eldre jernalder (ca. 300 e.Kr.)

Navnet "De fem dårlige jomfruer" er av senere dato. Den viser til en bibelsk fortelling. Vi finner ofte at sagn blir knyttet til minner fra forhistorisk tid.
Anlegget var opprinnelig en flat, trekantet røys med innbuete sidekanter. I dag ser vi bare de tre bautasteinene som danner hjørner i trekanten og de to andre som er plassert nær sentrum.


I 1901 ble det funnet et bronsekar ca. 2 m vest for midtsteinene. Karet inneholdt en tøybylt med brente menneskebein og bjørneklør. Det var innpakket i never og plassert i en åpning i røysa. For ca. 16-1700 år siden må en avdød ha blitt isvøpt en bjørnefell og brent. Restene etter likbålet ble pakket inn i et tøystykke og lagt i urnen.

Begravelsesformen er vanlig i eldre jernalder. Bronsekaret er importert fra romerske områder ved Rhinen i Sørvest-Tyskland. Et bjørneskinn som ytterplagg eller likklede finner vi også i andre graver. Trekantede, flate røyser med bautasteiner er svært sjeldne i Norge. Til sammen viser disse trekkene at den mannen eller kvinnen som lå begravet her, må ha hatt en spesiell posisjon i samfunnet. Beliggenheten av graven rett ved Karmsundet gjør en slik antagelse sannsynlig.
Den avdøde som ble begravet her på Norheim, kan ha vært en høvding for et mindre område på denne siden av sundet.

Bronsekar fra Romerriket
funnet i grava

På den andre siden av Karmsundet fant vi også rike graver fra eldre jernalder.

KARMSUNDET må ha vært et viktig område i eldre jernalder. På den tiden var skipene lave og uten seil. Karmsundet var derfor eneste farbare led hvis man ønsket kontakter nordover eller sørover langs kysten. På grunn av sterk strøm måtte skipene vente for å komme igjennom. Da var det lett å kontrollere ferdselen ved for eksempel å kreve avgifter av de reisende. Med den livlige handelskontakten vi har i denne perioden, må noe av handelsoverskuddet ha falt i Karmsundbeboernes hender.

 

"De fem dårlige jomfruer"

 

< TILBAKE TIL FORRIGE
< TILBAKE TIL HOVEDSIDEN