Fig. 1. Utsnitt av kart tegnet av H. Helliesen omkring 1900. Bautasteinene er merket med rødt punkt.Fig. 2. Skisse tegnet etter at undersøkelsen i 1980 var ferdig


Den åpne plassen kalles "Pallesen-tomta" etter en tidligere eier. Bautasteinene ble registrert rundt 1900 av konservator Tor Helliesen:
"38. En lav oprodet firkantet stensamling. l tre av hjørnene staar en ca. 1 m høi pighelle". (Se figur 1.)

I forbindelse med restaurering av fornminnet i 1980 ble tre mindre felt ved bautasteinene utgravd (se fig. 2). Det viste seg da at de tre bautasteinene har vært forbundet med en steinlegning. Denne ser ut til å ha vært anlagt som en dobbel sirkel av større stein. Det 30 - 40 cm brede mellomrommet har vært fylt med mindre stein. Foreløpig kan vi ikke si noe sikkert om størrelse og form på steinlegningen. Hvis den delen som ble funnet i 1980 er en del av en hel steinkrets, må denne ha hatt en diameter på 20 til 22 m. Området er omrotet. Det er derfor usikkert om det lar seg gjøre å få dette bekreftet.

Bautasteiner finnes det mange av i Rogaland. De kan være reist som minne over en avdød. Av og til finner vi dem også på gravhauger. De største bautasteinene kan være ganske lange, opp til 9 -10 m og 30 - 40 cm brede. De er vanligvis avhugget skrått i toppen. Mange har runeinnskrifter, men ikke de som du kan se her. Kanskje er bautasteinene og steinlegningen her på "Pallesen-tomta" rester etter et gravminne. Hvis du følger denne stien videre mot vest, kommer du til ei forhistorisk tuft og et helleristningsfelt som også er skiltet.


 

Tre bautasteiner og steinlegning, Sør-Sunde, Stavanger

 

< TILBAKE TIL FORRIGE
< TILBAKE TIL HOVEDSIDEN