Helleristningene på "Aubebergjet" ble oppdaget i 1959. Her er 96 enkeltfigurer fordelte på tre felt. Figurene er grunt hugget. Mange er derfor vanskelige å se. Det gjelder særlig de som ligger øverst på berget og er mest utsatt for vær og vind.

Motivene:

Skipsfigurer - som alltid når det gjelder helleristninger fra bronsealder, det vanligste motivet. Skipene har mange forskjellige former som for eksempel enlinjet eller tolinjet buet eller rett stavn. Også størrelsen varierer (se figur). De korte, loddrette strekene oppi båtene er tolket som symbol på mannskap eller passasjerer.

Solsymbolene omfatter enkle sirkler, hjulkors, konsentriske figurer (flere sirkler inni hverandre) og spiraler. Her på "Aubebergjet" er det flest enkle sirkler.

Fotsåler er det i alt funnet tre av.

Skålgropene er sammen med skipene mest tallrike i Rogaland. Her på "Aubebergjet" er det registrert 12 skålgroper. Dessuten 9 på den store flyttblokka som ligger på sletta ca. 50 m mot sørvest.

Tolking
Helleristningene er tolket som hellige symboler eller gjengivelser av hellige handlinger. Når for eksempel symbol for sola ble hogd inn, kunne det være for å påkalle sola eller for å binde solkrafta til det beste for menneskene. Sola kunne være bildet på himmelguden der han seilte over himmelen i båten sin. Særlig om våren må de varme og livgivende sidene ved gudene ha blitt framhevet. For folk her nord har det vært naturlig å tenke seg at gudene seilte til og fra landet i takt med årstidene.

Gropene er de enkleste figurene, men samtidig de vanskeligste å si noe om. Kanskje ble de hogd for å samle opp offer som for eksempel blod, vann, smør, korn og frø. De kan være et symbol på det kvinnelige kjønnet, jordas kjønn, som tar imot sæden fra himmelens mannlige guddom, det livgivende regnet.


 


Helleristningsfeltet "Aubebergjet", Sør Sunde, Stavanger

 

< TILBAKE TIL FORRIGE
< TILBAKE TIL HOVEDSIDEN