Offerplass? fra eldre jernalder (500 f.Kr. - 550 e.Kr.)

Steinalter?
På bergkollen Haugen finnes en uvanlig steinkonstruksjon. Oppå fire litt mindre steiner er det lagt en stor firkantet stein, som veier over et tonn. Steinkonstruksjonen kalles "Skammelen" eller "Alteret".
Noen hevder at den har fungert som et alter brukt i forbindelse med offerhandlinger i eldre jernalder (500 f.Kr. - 500 e.Kr). Andre derimot regner med at steinkonstruksjonen er fra nyere tid. Det er umulig å datere steinkonstruksjonen eksakt, men flere ting tyder på at det var en offerplass på Haugen i jernalderen.

"Rosslandsguden"
l følge tradisjonen ble et steinhode funnet i uren nedenfor steinalteret i begynnelsen av 1700-årene. Det er 61 cm høyt og grovt tilhugget i lokal labradoritt. Hodet går under navnet "Rosslandsquden". Dersom hodet opprinnelig stod på steinalteret, var det akkurat her det ville havnet om en rullet det utfor berget. l samme uren ble det for noen år siden funnet et stort firkantet steinkar. Et lignende kar, men noe mindre, kommer fra nabogården. I begge karene finnes skålformede fordypninger, noe som vitner om kultbruk. Både hodet og karene står i dag utenfor Dalane Folkemuseum nær Eigersund.

Fornminner på Rossland
Det er registrert mange fornminner i området rundt steinalteret på Rossland, bl.a. hustuft, gravhauger, bergflate med skålgroper, bautastein med skålgrop og en oppreist stein som kalles Pinkesteinen (dvs. fallossteinen).

Stedsnavn knyttet til fruktbarhetskultus
l eldre jernalder var Njord den viktigste fruktbarhetsguden. Fra norrøn mytologi kjenner vi til at det ble ofret til fruktbarhetsguden Frøy. Mange hevder at Frøydyrkelsen kan gå tilbake til eldre jernalder. l området rundt Rossland finnes det mange stedsnavn sammensatt med gudenavnet Frøy (se kart), noe som tyder på at Frøy er blitt dyrket her.

Rossland - et sentrum for fruktbarhetskultus?
Om steinalteret på Rossland var knyttet til fruktbarhetskulten er vanskelig å vite sikkert. Men funnet av mannshodet og karene i uren nedenfor steinalteret er sterke indisier. Dersom karene er forhistoriske, er det nærliggende å tolke dem som blotekar brukt i forbindelse med ofring. l Frøykultusen inngikk hesteofring. I følge Snorre ble blodet av hestene samlet i blodkar, og med blodet farget en alteret. Deretter drakk en Frøys beger for god årsvekst og fred. Også fornminner og stedsnavn peker i retning av et sentrum for fruktbarhetskultus på Rossland i eldre jernalder.

"Steinalter", Rossland, Sokndal

< TILBAKE TIL FORRIGE
< TILBAKE TIL HOVEDSIDEN