Fra Egersund kjenner man til særlig mange forhistoriske ødegårder, sammenlignet med andre kommuner. En av tuftene finner vi her på gården Årstad. Tufta er omlag 17 x 7 meter og ligger lunt til mellom to knauser. Det er funnet en grue inne i tufta. Ellers i rommet ble det funnet bl.a. spinnehjul, bryner og skår av kleberkar. De vitner om bosetning i vikingtiden, perioden mellom 800 - 1000 e.Kr.


Hustuft med ildsted og kvernsteiner


Fjøs til dyra må ha vært et annet sted i området, men dette er ennå ikke påvist. Ikke langt fra tufta har man gjort gravfunn fra vikingtid. Disse inneholdt bl.a. et tveegget sverd, bryne og en kam av bein.

 

Sjå heile skiltet (pdf-fil)

 

 

 

 

Hustufta på Årstad


 

< TILBAKE TIL FORRIGE
< TILBAKE TIL HOVEDSIDEN