Stoplesteinane er ei steinsetting med 16 reiste steiner. Diameteren er omlag 21 meter, og noen av steinblokkene er opp til 1,20 meter høye. Den gamle ferdselsveien "St. Olafs vei" mellom Egersund og Sokndal går forbi Stoplesteinane. Den avtegner seg som ei grønn stripe i vegetasjonen like ved monumentet.

I følge muntleg tradisjon er dette en gammel tingstad fra vikingtid, perioden 800 - 1000 e.Kr. Det er like sannsynlig at det her dreier seg om et gravminne. Tilsvarende steinsettinger finner vi flere andre steder i Norge og Nord-Europa, men de er sjeldne. Noen av disse er undersøkt, og det viser seg at de er graver fra slutten av bronsealder og fram til slutten av eldre jernalder, dvs. i tida mellom 500 f.Kr. - 600 e.Kr. Om dette også er tilfelle for Stoplesteinane vet vi ikke sikkert, men det ble tidlig på 30-tallet funnet et brannlag i sentrum som kan ha vært en begravelse. Det er ikke utenkelig at et gravminne fra eldre del av jernalder kan ha blitt brukt som tingstad i vikingtid.

Se skiltet (pdf-fil)

 

 

 

 

Stoplesteinane på Skårabrekka

 

 

< TILBAKE TIL FORRIGE
< TILBAKE TIL HOVEDSIDEN