Gravene her ligger vendt mot ei viktig skipslei og markerer at mektige ætter har hatt sitt sete på Fogn. Den største gravrøysa (A) kan være fra bronsealderen (ca 1800 - 500 f.Kr.). De to andre runde gravrøysene (B) og langrøysa (C) er trolig fra eldre jernalder (ca 500 f.Kr.-500e.Kr.).
Det skal være funnet romanske bronsekjeler fra Romerriket i noen av røysene. Disse er desverre ikke bevart. Slike kjeler ble bl.a. brukt som gravurner i
rikfolks graver.

Se skiltet (pdf-fil)

Gravfeltet på Stavnes

 

 

 

 

 

< TILBAKE TIL FORRIGE
< TILBAKE TIL HOVEDSIDEN