Her lå Storhaug, kanskje den største gravhaugen en har hatt på Karmøy; Den var omlag 45m i tverrmål og 8,5 m høy og inneholdt en skipsgrav fra tiden mellom 680 - 750 e.Kr.
Skipet, en hest og en slede som den døde fikk med seg i graven, tyder på at han ble gjort klar for en lengre reise. Med seg på denne reisen fikk han et stort våpensett, smedverktøy, matberedningsutstyr og fiskeredskap.
Gravminnet og -utstyret tilsier at den døde i Storhaug var av svært høy rang med nær kontakt med herskere på kontinentet (frankisk område).
Storhaug lå i et miljø med mange større gravhauger. Bare på gården Gunnarshaug skal det ha vært 14 større gravhauger. Kun den største av disse - Storhaug - dateres til yngre jernalder. Det mektige gravminnet kan tyde på at det på denne tid var etablert et religiøst og politisk senter ved Karmsundet.

 

 

 

 

Storhaug – Nordens eldste skipsgrav

 

 

 

 

 

 

< TILBAKE TIL FORRIGE
< TILBAKE TIL HOVEDSIDEN