Skilt 1: Ringforma tunanlegg

Anlegget består av 10 tufter rundt en åpen plass. Det ble arkeologisk undersøkt i 1940. Tuftene danner en halvsirkel med åpning mot øst. Alle husene har vært rektangulære langhus som har ligget med langveggene tett mot hverandre.

Inngangen har vært i gavlveggen inn mot tunet. De fleste tuftene har hatt svært store ildsteder, i noen tilfeller dekket ildstedet faktisk over halvparten av gulvplassen!

Husene har vært mellom 8 og 10 meter lange og rundt 1.5 meter breie. Funn
(keramikkskår, jernkniver, glass, smykke) fra tuftene tyder på at det har vært to
bosetningsfaser: først en rundt 400-500 e.Kr. og en fra ca 600-700 e.Kr. Forhistoriske tunanlegg, der tuftene ligger i sirkel, er relativt sjeldne. I Rogaland er det kjent 7, i hele Norge 22. Et så stort tunanlegg må ha vært noe helt spesielt. Dessverre er ingen helt sikre på om det har vært høvdingtun, landsby eller militærkaserner. Også tolkninger som religiøse anlegg eller som tingsteder har vært lansert. Anlegget ligger i innmark og må derfor oppleves fra veien.

Se skiltet (pdf-fil)

Skilt 2: Smedgrav fra vikingtida
I samme område som det ringforma tunanlegget lå det også flere rydnings- og
grav-røyser. Disse ble undersøkt samtidig med tunanlegget i 1940. I ei av gravrøysene ble det funnet ei dobbeltgrav (mann og kvinne) fra vikingtid (ca 900-950 e.Kr.). Her ble det funnet mye smedverktøy i tillegg til våpen, husgeråd og smykker.

Den mest spesielle gjenstanden er ei sølvnål formet som et kors. Mannen har brukt denne til å holde kappen sin sammen med. Trolig har han selv vært kristen, men slektningene har valgt å gi ham en tradisjonell, hedensk begravelse. Dette er rundt 100 år før kristendommen offisielt ble innført i Norge. Funnene er utstilt på Arkeologisk museum i Stavanger.

Se skiltet (pdf-fil)

 

 

 

 

Øygarden

 

 

< TILBAKE TIL FORRIGE
< TILBAKE TIL HOVEDSIDEN