Gravminnene her ved tusenårsstedet i Vikevåg vitner om rikdom og politisk styrke - i forhistorisk tid. Det har aldri vært gjennomført arkeologiske utgravninger i noen av haugene og vi kjenner heller ikke til løsfunn fra dem. En nøyaktig tidfesting av gravminnene har derfor ikke vært mulig. Bautasteinen og gravhaugenes plassering kan imidlertid tyde på at monumentene er anlagt i vikingtiden ( ca 800 - 1000 e.Kr.). Vi kjenner også til enkeltfunn fra dette området som tidfestes til steinalder og bronsealder. Gravminnene ble ofte lagt på høydedrag slik at de kunne sees over lange avstander. Denne type minnesmerke var forbeholdt de få - sannsynligvis personer med betydelig makt. Vi kan m.a.o. se at en i Vikevåg fortsetter en tusenårig tradisjon som politisk tyngdepunkt på Rennesøy.


 

Se skiltet (pdf)

 

Minnesmerkene i Vikevåg

 

< TILBAKE TIL FORRIGE
< TILBAKE TIL HOVEDSIDEN