Her finner du bautasteinene:
Jåsund

Meling
Haga
Risa
Hogstad
Sømme

 

Erling Skjalgsson fra Sola
Fra Hogstad
og nordover til innløpet av Hafrsfjord står ei rekke bautasteiner som tradisjonen har knyttet Erling Skjalgssons navn til.

Erling Skjalgsson levdefra ca år 970 til 1028. Han er den mest vidgjetne Solabu som noensinne har levd. I mesteparten av sitt liv var Erling den mektigste mann i Norge. Han var herse (småkonge) over hele Sørvest-Norge. I 996 ble han gift med Astrid, søster til Olav Tryggvason (norsk konge 995-1000). Etter Olavs fall i slaget ved Svolder, forsøkte Erling å være på god fot med den nye kongen, Olav den hellige (norsk konge 1015-1030). Flere strider mellom dem endte imidlertid med at Erling ble drept i Soknasundet 21. desember 1028.
Disse bautasteinene er første post i ei Erling Skjalgsson-løype. Den ender ved Hafrsfjordbrua på Jåsund.

Snorre har mange historier om Erling i sine kongesagaer. Ved hver bauta er det satt opp skilt som forteller ulike historier omErling fra Snorres kongesagaer.
Erlings minne står fortsatt sterkt i hans hjembygd Sola!
Presten Afgeir reiste et minnekors over Erling. Dette står i dag i vestibylen på Stavanger museum. Liknende steinkors finnes også på Tjora gamle kirkegård.

Rikssamlingsfylket Rogaland
Rogaland er stedet der Norge ble født. Før vikingtiden var det som vi i dag kjenner som staten Norge delt opp i mange småriker. Harald Hårfagre (ca. 880-960) var opprinnelig konge i Nord-Rogaland og Hordaland. I Hafrsfjord la han til slag mot kongene som hersket i Sø-Rogaland og Agderfylkene. Harald vant over dem og slik ble han hersker over et rike som strakte seg over Vestlandet og Sørlandet mellom Bergen og Risør. Dette var begynnelsen til Norgesveldet.

De førkristne småkongene baserte sin makt på kontroll over den lokale gudsdyrkelsen. Harald Hårfagres idéom er rikskongedømme må ha vært inspirert av de store statsdannelsene på kontinentet, og de kristne kongedømmene på de britiske øyer. Slike stater hadde ikke vært tenkbare uten at kongen hadde kontroll over religionsutøvelsen i hele riket - og at han hadde en statskirke. Bare en kristen konge kunne være hevet over den lokale gudsdyrkelsen. Dette viser seg blant annet ved at Harald sendte sønnen sin til England og lot ham fostre opp i et kristent miljø.

Slik er det tankevekkende at Rogaland er det stedet der man finner flest minner fra den aller tidligste kristne tiden samlet på et ganske lite område.
Rogaland er derfor selve Rikssamlingsfylket. Fem kommuner i fylket
- Haugesund, Karmøy, Rennesøy, Stavanger og Sola - har gått sammen med Rogaland fylkeskommune for å presentere kulturminner som har tilknytning til vikingtiden, rikssamlingen og tidlig kristning.

"Skjalgsson-løypa":
Jåsund: Erling Skjalgsson og sagnet
Meling: Erling faller i Soknasundet
Haga: (Skilt er ikke utplassert ennå)
Risa: Erling - den mektigste høvdingen
Hogstad: Erling Skjalgsson fra Sola
Sømme: Erling blir gift med Astrid, søster til Olav Tryggvason
Sømme: Skjalgssonkorset

 

 

 

 

 

"Skjalgsson-løypa" - Hogstad

< TILBAKE TIL FORRIGE
< TILBAKE TIL HOVEDSIDEN