Erling faller i Soknasundet 21. desember 1028

Da Olav Haraldsson (senere kalt Olav den hellige, norsk konge 1015-1030) ble konge i Norge, kom han snart i konflikt med de gamle høvdingene. Erling Skjalgsson på Sola var en av kongens fremste motstandere. De inngikk et slags forlik på Avalsnes i 1024, men venner ble de ikke.
I 1027 allierte Erling seg med den danske kongen Knut den mektige, som ble hyllet som konge i hele Norge. Året etter forsøkte Olav den hellige å ta kongemakta tilbake.
Snorre skriver at kongen med sin flåte seilte til Egersund. Da kongen la ut fra Egersund, mobiliserte Erling alle sine skip og dro etter kongens flåte. Olav den hellige brukte da list, og lokket Erlings skip inn i bakhold i Soknasundet.
Erlings skip ble helt omringet av Olavs skip, og alle Erlings menn falt.
Bare Erling stod alene igjen i båten. Kong Olav gikk bort til Erling. Kongen ropte til han og sa dette; Du vender ansiktet til i dag, Erling! Han svarte; Ansikt til ansikt skal ørner klores!. Da sa kongen; Vil du gi deg, Erling? Det vil jeg, sa han. Erling gikk frem til kongen. Olav stakk han i kinnet med øksa si og sa; Merket skal han bli, kongssvikeren! Da løp Aslak Fitjarskalle til og hogg øksa i hodet på Erling, så den stod ned i hjernen, og Erling døde momentant. Erlings menn tok Erlings lik med hjem til Sola.
Snorre skriver at folk sørget svært over Erling. Folk sa at Erling Skjalgsson har vært den gjeveste og mektigste høvding landet har forstret.

"Skjalgsson-løypa":
Jåsund: Erling Skjalgsson og sagnet
Meling: Erling faller i Soknasundet
Haga: (Skilt er ikke utplassert ennå)
Risa: Erling - den mektigste høvdingen
Hogstad: Erling Skjalgsson fra Sola
Sømme: Erling blir gift med Astrid, søster til Olav Tryggvason
Sømme: Skjalgssonkorset

 

 

 

 

"Skjalgsson-løypa" - Meling


Her finner du bautasteinene:
Jåsund

Meling
Haga
Risa
Hogstad
Sømme

”Erling falt. Slik voldte i allmakt seierens herre. Ingen høvding bier bedre enn han på døden.
Jeg kjenner ingen andre som, enda brått døde, alle sine dager mer dugelig har kjempet.”

S
igvat skald
om Erling Skjalgsson.

 

< TILBAKE TIL FORRIGE
< TILBAKE TIL HOVEDSIDEN