Erling Skjalgsson og sagnet
Gravhaugen
Her, ved innløpet til Hafrsfjorden der sundet er på det smaleste, ligger en gravhaug med bautastein på toppen.
Haugen må ha vært godt synlig for alle som var på vei ut og inn fjorden. Den har vært en påminnelse om at de døde var til stede og fulgte med i det levende liv. Gravhaugen er reist over en førkristen begravelse, kanskje fra vikingtiden. Bautasteinen har ingen innskrift. Kanskje er den rett og slett et fallossymbol. Vi finner flere slike bautasteiner i denne delen av Sola.
Et sagn som er velkjent her, forbinder disse steinene med Erling Skjalgsson:
"Da Erling var blitt drept av Olav den hellige, rodde mennene hans hjem med liket, og de gikk i land ved Jåsund for å bære ham hjem til Sola. Senere reiste de en bauta på dette stedet, og på hvert sted de senere hadde satt båren ned for å hvile."
Det er tankevekkende at tradisjonen om den store vikinghøvdingen Erling Skjalgsson fortsatt er levende, og at den er knyttet til slike fortidsminner. De andre fem bautasteinene i Sola ligger som perler på en snor langs vestsiden av Hafrsfjorden, helt ned mot kirkestedet på Sola.


Rikssamlingsfylket Rogaland
Rogaland er stedet der Norge ble født. Før vikingtiden var det som vi i dag kjenner som staten Norge delt opp i mange småriker. Harald Hårfagre (ca. 880-960) var opprinnelig konge i Nord-Rogaland og Hordaland. I Hafrsfjord la han til slag mot kongene som hersket i Sør-Rogaland og Agderfylkene. Harald vant over dem, og slik ble han hersker over et rike som strakte seg over Vestlandet og Sørlandet mellom Bergen og Risør. Dette var begynnelsen til Norgesveldet.
De førkristne småkongene baserte sin makt på kontroll over den lokale gudsdyrkelsen. Harald Hårfagres idé om er rikskongedømme må ha vært inspirert av de store statsdannelsene på kontinentet, og de kristne kongedømmene på de britiske øyer. Slike stater hadde ikke vært tenkbare uten at kongen hadde kontroll over religionsutøvelsen i hele riket - og at han hadde en statskirke. Bare en kristen konge kunne være hevet over den lokale gudsdyrkelsen. Dette viser seg blant annet ved at Harald sendte sønnen sin til England og lot ham fostre opp i et kristent miljø. Slik er det tankevekkende at Rogaland er det stedet der man finner flest minner fra den aller tidligste kristne tiden samlet på et ganske lite område.
Rogaland er derfor selve Rikssamlingsfylket. Fem kommuner i fylket - Haugesund,
Karmøy, Rennesøy, Stavanger og Sola - har gått sammen med Rogaland fylkeskommune for å presentere kulturminner som har tilknytning til vikingtiden, rikssamlingen og tidlig kristning.

"Skjalgsson-løypa":
Jåsund: Erling Skjalgsson og sagnet
Meling: Erling faller i Soknasundet
Haga: (Skilt er ikke utplassert ennå)
Risa: Erling - den mektigste høvdingen
Hogstad: Erling Skjalgsson fra Sola
Sømme: Erling blir gift med Astrid, søster til Olav Tryggvason
Sømme: Skjalgssonkorset

 

 

 

 

"Skjalgsson-løypa" - Jåsund


Her finner du bautasteinene:
Jåsund
Meling
Haga
Risa
Hogstad
Sømme

 

< TILBAKE TIL FORRIGE
< TILBAKE TIL HOVEDSIDEN