Erling - den mektigste høvdingen

Snorre forteller at Erling Skjalgsson på Sola hadde mange og store frender, og var mektig og vennesæl. Han hadde støtt en mengde folk om seg, som om det var en kongshird.
Erling var ofte på hærferd om sommeren og skaffet seg midler, for han holdt ved på den gamle måten med raus og storslått levevis. Erling var en usedvanlig vakker og stor og sterk mann, han brukte våpen bedre enn noen annen og liknet mest på kong Olav Tryggvason i alle idretter. Snorre forteller at Erling alltid hadde nitti frie menn eller flere hos seg, og både vinter og sommer var det slik at drikken ble målt ut til hver mann ved dugurdsbordet, men til kvelds drakk de uten å måle. Når jarlene var i nærheten, hadde han to hundre mann eller flere. Erling hadde et stort hærskip, det hadde 32 rom, og var enda stort nok i forhold til romantallet. Det brukte han i viking og i stevneleidang, og det tok minst to hundre mann.

Se skiltet (pdf)

"Skjalgsson-løypa":
Jåsund: Erling Skjalgsson og sagnet
Meling: Erling faller i Soknasundet
Haga: (Skilt er ikke utplassert ennå)
Risa: Erling - den mektigste høvdingen
Hogstad: Erling Skjalgsson fra Sola
Sømme: Erling blir gift med Astrid, søster til Olav Tryggvason
Sømme: Skjalgssonkorset 

 

 

 

"Skjalgsson-løypa" - Risa


Her finner du bautasteinene:
Jåsund

Meling
Haga
Risa
Hogstad
Sømme

Ingen annen lendmann
om aldri så gavmild
eller storslått, stridde
i flere slag enn Erling.

Om ellers mild, i striden
var han sterk; i mang en kamp var han først inne,
gikk ut som den siste.

Sigvat skald
om Erling Skjalgsson

 

< TILBAKE TIL FORRIGE
< TILBAKE TIL HOVEDSIDEN