I denne hellingen ligger restene av et forlatt gårds-bruk fra folkevandringstiden (ca 4-500 tallet e.Kr.). Flere hustufter, geil, gardfar, gravrøyser, hellekiste og rydningsrøyser forteller oss at gården var en av de største gårdene her i området på denne tiden. På begynnelsen av 1900-tallet ble enkelte av gravrøysene utgravd. Noen viste seg å være tomme, mens andre inneholdt bl.a.våpen, hestebissel, redskaper og rester av brente bein. Det er ganskelett å se restene i marken etter menneskene som bodde her på Skadberg/ Sande for snart 1500 år siden. Prøv selv!

Rødt punkt på kartet markerer skiltets plassering.
Se skiltet (pdf-fil)

 

 

 

 

 

Gårdsanlegg fra folkevandringstid

 

< TILBAKE TIL FORRIGE
< TILBAKE TIL HOVEDSIDEN