Helleristningsfelt, trolig ca 3000 år gammelt (fra yngre bronsealder)
Gjenoppdaget i 1920

Selv om feltet er lite, viser det de vanligste motivene på bronsealderens bergkunst:
skålgroper, båter, hjulkors og andre "solskiver". I tillegg finnes her en figur som trolig skal forestille en øks. Slike øksefigurer er svært sjeldne, og i Rogaland finnes de ellers bare på Austre Åmøy.
Motivene har nok sammenheng med datidens religion der soldyrking sto sentralt.
I religiøse seremonier ble økser
og solskiver båret rundt, og også båter og båtmodeller spilte en viktig rolle i disse ritualene. Fotsåler kan tolkes som symbol på at solguden virkelig var tilstede på helleristningsfeltet, at det altså er gudens føtter som er tegnet.
Skålgropene kan også ha vært oppfa
ttet som merker etter himmelguden.
I Stavanger kommune er det andre store helleristningsfelt fra samme tid både ved
Hafrsfjord (Fluberget på Revheim, Aubeberget på Sunde) og på Meling på Austre Åmøy.

 

 

 

 

Rudlå

 

 

 

 

 

< TILBAKE TIL FORRIGE
< TILBAKE TIL HOVEDSIDEN