Øya som gudene elsker – full av helleristninger fra bronsealderen

På gården Meling her på Austre Åmøy finnes Rogalands største konsentrasjon av
helleristningsfelt. De største feltene er tilrettelagt og skiltet for publikum. I tillegg finnes en rekke mindre felt som ikke blir tilrettelagt.
Helleristningene ble hogd for 3000 år siden. I helleristningsfigurene har mennesker som levde for så lenge siden hogd inn et budskap som også vi i dag kan forstå. Det er vårt felles ansvar at disse budskapene fra fortida skal kunne oppleves av framtidige generasjoner. Vis respekt for fortida. Gå ikke på berg med figurer, og la figurflatene få ligge som de er. Det er straffbart å skade helleristningene.
Hele området med helleristninger er fredet etter kulturminneloven. Ansvarlig for forvaltning av området og helleristningene er Rogaland fylkeskommune i samarbeid med Arkeologisk museum i Stavanger.

Åmøy, felt I
Åmøy felt I er Rogalands største helleristningefelt. Feltene på Åmøy ble undersøkt på 1930-tallet av Eva og Per Fett. Bildet her er deres kalkering av feltet. Siden er det funnet noen flere figurer, særlig i nedre del av flaten (nærmest stien). Foruten de mange båtfigurene, som finnes her i flere utforminger, finner vi her ringfigurer, fortsåler og noen få menneske- og dyrefigurer. De siste er svært sjeldne i Rogaland. Øksefigurer finnes ikke andre steder i Norge enne her på felt I og på felt IV.

Åmøy, felt VI
På Austre Åmøy finner vi Rogalands største samling av helleristningefelt. Feltet her er ett av de største på øya. Motivene er typisk for helleristningene i Rogaland: skip, ringer og fotsåler. Unikt også i nordisk sammenheng er det store skipet midt på berget. Det er hele 5,5 m langt. Helleristningene kan lett skades og det er forbudt å gå på fjellet.

 

 

 

 

Austre Åmøy

 

 

 

 

 

< TILBAKE TIL FORRIGE
< TILBAKE TIL HOVEDSIDEN