©: Arkeologisk museum i Stavanger og Rogaland Fylkeskommune
Idé: Arkeologisk museum i Stavanger

Prosjektfinansiering:
Norsk Museumsutvikling, Arkeologisk museum i Stavanger, Rogaland fylkeskommune

Prosjektgruppe:
Grafisk design og produksjon av sidene: Tove Solheim Andersen (Arkeologisk museum i Stavanger)
Prosjektmedarbeidere: Ragnar Børsheim, Terje Hovland (begge Rogaland fylkeskommune)
Prosjektkoordinator: Anne Kari Skår (Arkeologisk museum i Stavanger)

Andre prosjektmedarbeidere
(alle fra Arkeologisk museum i Stavanger):
Fotos: Terje Tveit, Tea Mjelde Larsen, Åge Pedersen
Illustrasjoner: Else M.B.Lauvanger, Astrid Hølland Berg
Kartfesting av fornminner: Tore Olsen
Bildeframhenting: Bente Brønnick
Skilttekstene er skrevet av ulike medarbeidere på
Arkeologisk museum i Stavanger og Rogaland fylkeskommune.

INNHOLD:

 

Hvor finner jeg fornminneskiltene?
Oversiktskart viser plasseringen av fornminneskilt i Rogaland. Velg kommune og se hva som er skiltet.
Ved å aktivisere punktene på kommunekartet kan du klikke deg videre inn på det enkelte fornminne.

Hvor i fylket er de forskjellige tidsepokene representert?
Hvor finner jeg for eksempel fornminner fra bronsealder?

 

 

 

 

 

< TILBAKE TIL FORRIGE
< TILBAKE TIL HOVEDSIDEN

 

 
   

 

Formålet med prosjektet
Deltakere i prosjektet

Kontakt oss