Formålet med prosjektet
Deltakere i prosjektet

Kontakt oss

 

 

Arkeologisk museum i Stavanger og kulturseksjonen i Rogaland fylkeskommune har satt opp skilt ved ca 150 av fornminnene i Rogaland.
I tid strekker de seg fra steinalderen til og med middelalderen.

Skiltene gir utfyllende opplysninger om det konkrete kulturminnet, og skal gjøre det lettere for turgåere å forstå hva slags kulturminne det er tale om. Noen ganger kan det være vanskelig å identifisere for eksempel hustufter, gravhauger, gjerder osv, og små kart og forklaringer på skiltet vil sette publikum bedre i stand til å finne de ulike elementene.

Nettstedet presenterer alle de skiltede fornminnene i Rogaland. Ved hjelp av skiltene skal publikum få den informasjonen de trenger for å kunne leve seg inn i fortida og danne seg bilder av hvordan stedet så ut mens det var i bruk for kanskje tusener av år siden.
Presentasjonen er et tilbud til dem som vil ut på tur til fortida og som vil finne fram til interessante reisemål, men passer også for dem som nøyer seg med en tur på nettet. Skoleelever og lærere vil finne mye lokalt stoff som gjør det spennende å utforske fortida.

INNHOLD:

 

Hvor finner jeg fornminneskiltene?
Oversiktskart viser plasseringen av fornminneskilt i Rogaland. Velg kommune og se hva som er skiltet.
Ved å aktivisere punktene på kommunekartet kan du klikke deg videre inn på det enkelte fornminne.

Hvor i fylket er de forskjellige tidsepokene representert?
Hvor finner jeg for eksempel fornminner fra bronsealder?

 

 

 

 

 

< TILBAKE TIL FORRIGE
< TILBAKE TIL HOVEDSIDEN