Formålet med prosjektet
Deltakere i prosjektet

 

 

 
   

 

Skilta fornminner i Rogaland

Rogaland er fylket der fornminnene ligger tettest.
Over hele fylket finnes det spor etter menneskenes liv helt fra istiden slapp taket for 12-13 000 år siden.

På ca 150 av fornminnene er det satt opp skilt som forteller hva slags fornminne det er, hvor gammelt det er, om det er gjort arkeologiske undersøkelser i forbindelse med kulturminnet osv.

 

INNHOLD:

 

Hvor finner jeg fornminneskiltene?
Oversiktskart viser plasseringen av fornminneskilt i Rogaland. Velg kommune og se hva som er skiltet.
Ved å aktivisere punktene på kommunekartet kan du klikke deg videre inn på det enkelte fornminne.

Hvor i fylket er de forskjellige tidsepokene representert?
Hvor finner jeg for eksempel fornminner fra bronsealder?

 

 

 

 

< TILBAKE TIL FORRIGE